کنگره شهدای دانشجو استان 16 آذر 1395
صعود با افتخار سینا ابومردانی دانشجوی رشته تاسیسات میرداماد به قله گاوکشان
صعود به قله دماوند
سینا ابومردانی-دانشجوی رشته تاسیسات میرداماد
برای تهیه بن کارت دانشجویی به سایت bon.tibf.ir مراجعه نمایید.
بازدید از بافت تاریخی گرگان- یکم اردیبهشت 96