کنگره شهدای دانشجو استان 16 آذر 1395
صعود با افتخار سینا ابومردانی دانشجوی رشته تاسیسات میرداماد به قله گاوکشان
صعود به قله دماوند
سینا ابومردانی-دانشجوی رشته تاسیسات میرداماد
مراسم غبارروبی گلزار شهدای انقلاب
پنجشنبه 14/بهمن/1395