کنگره شهدای دانشجو استان 16 آذر 1395
صعود با افتخار سینا ابومردانی دانشجوی رشته تاسیسات میرداماد به قله گاوکشان
صعود به قله دماوند
سینا ابومردانی-دانشجوی رشته تاسیسات میرداماد
بازدید از بافت تاریخی گرگان- یکم اردیبهشت 96
مراسم محرم 96 در یک نگاه