کسب عنوان غرفه برتر در نمایشگاه عرضه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گلستان

کسب عنوان غرفه برتر توسط موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان در نمایشگاه عرضه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گلستان از بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان بر اساتید و […]

انتخابات انجمن های علمی برگزار شد

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی موسسه میرداماد جهت معرفی سرپرست انجمن علمی هر رشته روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه برگزار گردید. این انتخابات که در ۵ رشته تحصیلی برگزار میشد، […]