انتخابات انجمن های علمی برگزار شد

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی موسسه میرداماد جهت معرفی سرپرست انجمن علمی هر رشته روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه برگزار گردید. این انتخابات که در ۵ رشته تحصیلی برگزار میشد، […]