اطلاعیه ثبت نام وام از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیه ثبت نام وام از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان سامانه ثبت اطلاعات وام دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از طریق پورتال دانشجویی اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان […]

کسب عنوان غرفه برتر در نمایشگاه عرضه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گلستان

کسب عنوان غرفه برتر توسط موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان در نمایشگاه عرضه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گلستان از بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان بر اساتید و […]