افتخاری دیگر برای باشگاه_آفاق مسابقات اسکای_رانینگ ۲۷مرداد هیئت کوهنوردی گرگان باشگاه آفاق اول سعیدصعودی با تایم۳:۱۶دقیقه دوم عبدلله بادلی باتایم ۳:۲۲دقیقه سوم سلیمان شیبانی با تایم ۳:۲۰