میرداماد در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گلستان

به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار گلستان برگزار گردید. در روز یکشنبه ۱۴ آذر ماه شاهد مراسم افتتاحیه هفته […]