کارگاه آسیب های اجتماعی به همراه افطار (تپه نورالشهدا)

فرهنگی

کارگاه آسیب های اجتماعی به همراه افطار (تپه نورالشهدا)
خرداد ۹۶
در این کارگاه در مورد مسائل مختلفی که منجر به آسیب زدن اجتماع از جمله مصرف دخانیات،موادمخدر،طلاق و … می شود با دانشجویان به بحث و گفت و گو پرداخته شد.

دیدگاهتان را بنویسید