بیا درمورد افسردگی گفتگو کنیم

فرهنگی,مشاوره

از طرف دفتر مشاوره در اردیبهشت ۹۶ به مناسبت هفته جهانی بیا در مورد افسردگی گفتگو کنیم  در حیاط موسسه جلسه پرسش و پاسخی تشکیل گردید که مورد استقبال دانشجویان واقع شد:

دیدگاهتان را بنویسید