مسابقات فوتسال به مناسبت روز مهندس

تربیت بدنی

به مناسبت روز مهندس و به جهت همبستگی بین اساتید ، کارکنان و دانشجویان اولین دوره از مسابقات فوتسال با حضور ۵ تیم که متشکل از تیم گروه دانشجویان برق و نقشه برداری، تیم گروه دانشجویان عمران ، تیم گروه دانشجویان کامپیوتر و حضور افتخاری دو تیم مختلط از اساتید و کارکنان موسسه در مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ در سالن وحدت خانه شطرنج گرگان ، رأس ساعت ۸/۳۰ صبح آغاز گردید ، که نهایتاً تیم گروه دانشجویان برق و نقشه برداری به مقام قهرمانی نائل گردیدند.

دیدگاهتان را بنویسید