برگزاری مسابقه ورزشی فوتسال بین اساتید و دانشجویان

فرهنگی

مسابقه ورزشی فوتسال بین اساتید و دانشجویان به مناسبت هفته مقام استاد برگزار شد:

دیدگاهتان را بنویسید