بازدید کمیته پژوهشی از تاسیسات شرکت توزیع نفت استان گلستان

فرهنگی

کمیته پژوهش موسسه آموزش عالی میرداماد از تاسیسات شرکت توزیع فرآورده های نفتی در ابتدای گرگان بازدید بعمل آورد.

در روز سه شنبه مورخ ۹۵/۶/۲۳ ساعت ۸:۳۰ ، کمیته ی پژوهشی موسسه آموزش عالی میرداماد بهمراه  گروه پژوهشی شرکت توزیع نفت جلسه ای برگزار کردند.

در این جلسه ابتدا به معرفی افراد گروه پرداختند و سپس پروژه هایی که پهپاد برای آن ها کاربرد دارد بررسی شدند.

ضمناً کمیته پژوهش برای نمایش قابلیت های پهپاد، آن را در محوطه شرکت توزیع به پرواز در آورد.

photo-2016-09-14-12-24-58

2 دیدگاه :

دیدگاهتان را بنویسید