کارگاه “ازدواج موفق” برگزار شد

فرهنگی,مشاوره

کارگاه آموزشی با موضوع ازدواج موفق و با همکاری فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
استقبال دانشجویان و همکاران از این کارگاه مناسب بود .

استاد مدرس این کارگاه جناب آقای قاسمی سرفصل های زیر را به ترتیب مطرح نمودند:
۱- هدف از ازدواج
۲- اولویت بندی ها در انتخاب همسر
۳- نوع تصمیم گیری و راه های ممختلف انتخاب و تصمیم برای ازدواج
۴- ارائه مثال هایی متناسب با موضوع برای تفهیم بهتر موضوع

photo_2016-12-20_15-40-47

photo_2016-12-20_15-40-34

photo_2016-12-20_15-40-44

پاسخ دهید