اطلاعیه ثبت نام وام از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

فرهنگی

اطلاعیه ثبت نام وام از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان
سامانه ثبت اطلاعات وام دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از طریق پورتال دانشجویی اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان bp.swf.ir ، از تاریخ ۹۵/۰۹/۲۵ لغایت ۹۵/۱۱/۱۰ فعال می گردد. لذا دانشجویان متقاضی وام می توانند در بازه زمانی ذکر شده نسبت به ثبت تقاضای وام دانشجوئی نیمسال مهر ۹۶-۹۷ اقدام نمایند.

پاسخ دهید