انجمن‌های علمی

مسئول انجمن علمی رشته برق: خانم سارا رحیم زاده

مسئول انجمن علمی رشته عمران: خانم فاطمه مسعودی فر

مسئول انجمن علمی رشته معماری: آقای سجاد داورزنی و خانم زهره حاج ناصری

مسئول انجمن علمی رشته کامپیوتر: آقای محمد نوروزی پور