مشاوره

اهداف کلی مرکز مشاوره :

۱- ارتقاء سطح سلامت روانی، اخلاقی، معنوی و تربیتی دانشگاهیان

۲- پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی

انواع خدمات :

ارائه مشاوره در زمینه های ارتباطی، فردی، اختلالات رفتاری، پیش از ازدواج، مهارت های زندگی،

برنامه ریزی درسی و مشاوره تحصیلی و اعتیاد بصورت فردی و گروهی

 ___________________________________________________________________

ساعات کار دفتر مشاوره
دو شنبه ها: جناب آقای کریم آبادی از ساعت ۱۱ الی ۱۵

سه شنبه ها: سرکار خانم لنگری از ساعت ۱۱ الی ۱۵:۳۰۱۴
مکان : واحد شماره ۱ ، طبقه دوم

جهت مشاوره و نوبت دهی با هر یک از مشاوران فوق به واحد فرهنگی واقع در واحد ۱، طبقه هم کف و یا در ساعات حضور مشاوران به اتاق مشاوره واقع در واحد ۱، طبقه ی اول مراجعه نمایید.