مشاوره

اهداف کلی مرکز مشاوره :

۱- ارتقاء سطح سلامت روانی، اخلاقی، معنوی و تربیتی دانشگاهیان

۲- پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی

انواع خدمات :

ارائه مشاوره در زمینه های ارتباطی، فردی، اختلالات رفتاری، پیش از ازدواج، مهارت های زندگی،

برنامه ریزی درسی و مشاوره تحصیلی و اعتیاد بصورت فردی و گروهی

 ___________________________________________________________________

برنامه حضور مشاورین موسسه:

 آقای اکرامی:
شنبه ها:  از ساعت ۱۴ الی ۱۶

دوشنبه ها: از ساعت ۱۰ الی ۱۲

*******************************

خانم میردوزینی:

شنبه ها: از ساعت ۱۰ الی ۱۳

 چهارشنبه ها : از ساعت ۱۱ الی ۱۴

*******************************

مکان : واحد شماره ۱ ، طبقه دوم

جهت مشاوره و نوبت دهی با هر یک از مشاوران فوق به واحد فرهنگی واقع در واحد ۱، طبقه هم کف و یا در ساعات حضور مشاوران به اتاق مشاوره واقع در واحد ۱، طبقه ی اول مراجعه نمایید.